Cécile Steenman

Cécile is kunsthistoricus met een expertise op het gebied van oriëntalistische illustraties uit de late negentiende en vroege twintigste eeuw. Ze volgt nu de master Museum Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Na een stage bij het Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover in Amsterdam schrijft ze momenteel een scriptie over seksualiteit. De taboes rondom zowel de dood als seksualiteit gaan volgens Cécile absoluut over licht en donker. Ook haar favoriete kunstenaar, de symbolistische schilder Odilon Redon, speelde hier constant mee. Voor deze tentoonstelling verzorgt Cécile een audiotour rondom kunstmeditatie, getiteld Mijmeringen.

Cécile Steenman over Licht&Donker

“De meest interessante associatie met Licht/Donker vind ik het aan het licht brengen van taboes.” – Cécile Steenman

Scroll to Top
Scroll to Top