Lotte Kremer

Lotte is kunsthistoricus en volgt op dit moment de research master Art History aan de Universiteit Utrecht. Haar focus ligt op de negentiende-eeuwse beeldende kunst, in het bijzonder het Belgische fin de siècle, en op thema’s als humor en identiteitsvorming. Haar liefde voor hedendaagse kunst kan ze kwijt in haar werk bij een kunstgalerie en nu ook bij Licht/Donker. Voor deze tentoonstelling organiseert Lotte een kunstenaarspanel over de donkere dagen en zware onderwerpen in de kunst. Daarnaast is ze een van de redacteuren van de catalogus.

Lotte Kremer over Licht&Donker

“Ik vind het super leuk om te werken met allemaal andere jonge makers en denkers, ze beter te leren kennen en meer ervaring op te doen in de organisatie van een tentoonstelling.” – Lotte Kremer

Scroll to Top
Scroll to Top