Romée van Oostenbrugge

Romée is kunsthistoricus, volgt de bachelor Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en rondde eerder de bachelor Klinische Psychologie af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze heeft in het bijzonder interesse in kunst uit de achttiende en negentiende eeuw binnen een internationale context. Voor deze tentoonstelling ontwierp ze samen met Edita Aleksanian de installatie Ik heb de Vaas Gebroken en Andere Geheimen, die de toeschouwer prikkelt om na te denken over ‘het heimelijke’. Ze nodigen ons uit het onuitspreekbare op te biechten en die openbaringen vervolgens toe te voegen aan een muur. Anders verborgen geheimen worden zo aan het licht gebracht.

Romée van Oostenbrugge over Licht&Donker

“Ik vind het interessant om het gebied tussen psychologie en kunstgeschiedenis te verkennen. Bij Licht/Donker moet ik gelijk denken aan psychologische thema’s, zoals bepaalde stoornissen en hoe mensen dat verbeelden in kunst.” – Romée van Oostenbrugge

Scroll to Top
Scroll to Top