Rosalie Woudman
Hedendaags

Rosalie Woudman zit in het einde van haar studie Fine Art and Design in Education aan de HKU. Ze maakt naturalistische kunst waarin diverse aspecten van waarneming op een onconventionele manier worden vermengd.

Toevlucht is voor Woudman het weg kunnen dromen in je eigen hoofd – je even buiten de realiteit kunnen begeven en jezelf laten gaan: ‘Ik zit veel in mijn hoofd, droom veel weg, of focus me juist heel erg op één ding. Als ik werk maak, breng ik eigenlijk twee werelden samen: de ene wereld is de wereld in mijn hoofd, en de andere wereld is de wereld om mij heen.’ Haar werken zijn altijd het resultaat van een wisselwerking tussen denken, observeren en handelen.

‘Wereldwijd zoeken mensen naar manieren om te ontsnappen aan de werkelijkheid. Maar ook om je heen en in jezelf zie je de behoefte om los te komen van benauwende gedachten of gebeurtenissen. In je hoofd is heel veel ruimte. Soms zo veel dat je moet oppassen niet te verdwalen.’

In haar werk vermengt Woudman onderdelen uit het dagelijks leven. Deze worden soms uit hun context geplaatst waardoor het werk balanceert tussen de waarneming en de fantasie. ‘Ik haal inspiratie uit gebeurtenissen, dagdromen maar ook heel intuïtief uit tijdschriften, waarbij ik voornamelijk vertrouw op mijn gevoel. Uit ervaring weet ik dat deze intuïtieve manier van werken mij altijd helpt bij het verkrijgen van ideeën zonder hier rationeel bij stil te staan.’