Victor Dissel

Victor speelt met zijn multidisciplinaire werk in op verschillende zintuigen. Zijn installatie Reflect maakt geluid zichtbaar middels rimpels in het wateroppervlak, dat mag worden aangeraakt. Zo legt hij dwarsverbanden tussen horen, zien en voelen. Alles kan worden uitgedrukt in frequenties, van muziek tot kleur. Victor probeert je met deze immersieve ervaring te stimuleren om aandacht te hebben voor alles wat er om je heen gebeurt. Die opmerkzaamheid maakt het makkelijker om in het nu te leven en te reflecteren op de wereld om je heen.

Victor Dissel over Licht&Donker

“Mijn werk draait om het blootleggen van de verbindingen tussen onze zintuigen. Het zichtbaar maken van geluid, het weergeven van klanken. Licht & Donker is in feite eenzelfde soort verbinding. Zonder licht kan donker niet bestaan en andersom. Dit geldt ook voor mijn werk: zonder geluid is er geen beeld en zonder beeld is er eigenlijk geen geluid” – Victor Dissel.

Werk van Victor:

Scroll to Top
Scroll to Top