Jaknikker

Rik van der Kooi

40 x 30 cm, Oost-Indische inkt en aquarelverf op papier.

De fascinatie van Rik van der Kooi ligt bij ongerepte natuur enerzijds en industriële objecten en machines anderzijds. In de realiteit verhouden deze twee werelden zich moeizaam tot elkaar: in zijn werk probeert hij ze op verschillende manieren toch samen te brengen.

Verkocht