Gods

Rik van der Kooi

Glicee druk op papier, 12 x 17 cm, ingelijst achter glas, oplage: 50, 2021.

De fascinatie van Rik van der Kooi ligt bij ongerepte natuur enerzijds en industriële objecten en machines anderzijds. In de realiteit verhouden deze twee werelden zich moeizaam tot elkaar: in zijn werk probeert hij ze op verschillende manieren toch samen te brengen.

40,- (exclusief lijst)

60,- (inclusief lijst)