Pompei

Rik van der Kooi

Glicee print op papier, 12 x 17 cm, oplage: 50, ingelijst achter glas, 2021.

De fascinatie van Rik van der Kooi ligt bij ongerepte natuur enerzijds en industriële objecten en machines anderzijds. In de realiteit verhouden deze twee werelden zich moeizaam tot elkaar: in zijn werk probeert hij ze op verschillende manieren toch samen te brengen.

40,- (exclusief lijst)

60,- (inclusief lijst)